28 Shtator

Vlerësimi I Shëndetit Shpirtëror Sipas Pesë Qëllimeve, nga 1 deri 5

Adhurimi: Ti Je Planifikuar Për Kënaqësinë E Perëndisë

Jo dhe aq

Mundohem

Po, e vërtetë

Mënyra si e jetoj jetën tregon që Perëndia është i pari i jetës time

1     2

3      4

5

Jam i varur te Perëndia për çdo fushë të jetës time

1     2

3      4

5

Nuk kam asgjë në jetën time që s’ja kam dorëzuar Perëndisë

1     2

3      4

5

Rregullisht kaloj kohë me Zotin dhe e ftoj Atë në gjërat e të përditshmes 

1     2

3      4

5

Kam një dëshirë të madhe të kaloj kohë në praninë e Perëndisë.

1     2

3      4

5

Jam i njëjti person, si në publik edhe kur jam vetëm.

1     2

3      4

5

Kam një ndjenjë të fortë të madhështisë dhe fuqisë së Perëndisë edhe atëherë kur nuk e ndiej praninë e Tij.

1      2

3      4

5

Adhurimi pikët totale:   


Miqësia: Ti Je Bërë Për Familjen E Perëndisë

Jo dhe aq

Mundohem

Po, e vërtetë

E pranoj plotësisht personalitetin që kam.

1     2

3      4

5

Përdor shpesh kohën dhe burimet e mia për t'u kujdesur për të tjerët

1     2

3      4

5

Kam marrëdhënie të ngushtë dhe të sinqertë me të tjerët në kishë

1     2

3      4

5

I pranoj lehtësisht këshillat, inkurajimet dhe korrigjimet nga të tjerët

1     2

3      4

5

Takohem rregullisht me të krishterë, në kishë dhe grupe të vogla për të krijuar miqësi dhe thelluar shoqërinë tonë. 

1     2

3      4

5

S’kam marrëdhënie të thyera, inate, mosfalje, mëri, zemërim…

1     2

3      4

5

Nuk kam gjëra që bëj diku dhe kam turp t’i ndaj me grupin e vogël  

1      2

3      4

5

Miqesia pikët totale:   


Dishepullizimi: Ti Je Formuar Për T’u Bërë Si Jezusi

Jo dhe aq

Mundohem

Po, e vërtetë

Jam i gatshëm të rrëfej çdo gjë nga karakteri im që nuk ngjason me Krishtin

1     2

3      4

5

Mënyra sesi i përdor financat e mia tregon që mendoj më shumë për Perëndinë dhe të tjerët sesa për veten time.

1     2

3      4

5

E lejoj Fjalën e Perëndisë të më udhëheqë mendimet dhe të më ndryshojë sjelljen—veprimet e mia.

1     2

3      4

5

Unë mund ta adhuroj Perëndinë edhe gjatë kohëve të vështira dhe t’i shoh ato si mundësi për t’u rritur.

1     2

3      4

5

Kam kuptuar se marr vendime më të mira dhe të duhura kur tundohem për të gabuar (mëkatuar).

1     2

3      4

5

Kam kuptuar se lutja ka ndryshuar mënyrën si sillem dhe si e shoh botën perreth meje.

1     2

3      4

5

Vazhdimisht jam në kërkim të zakoneve—mënyrave që më ndihmojnë ta jetoj jetën time sipas Biblës.

1      2

3      4

5

Dishepullizimi pikët totale:   


Shërbesa: Ti Je Modeluar Për T’i Shërbyer Perëndisë

Jo dhe aq

Mundohem

Po, e vërtetë

E përdor kohën time rregullisht për t’i shërbyer Perëndisë.

1     2

3      4

5

Tashmë jam duke i shërbyer Perëndisë me talentet, dhuntitë, pasionet, përvojat… që më ka dhënë Ai.

1     2

3      4

5

Mendoj shpesh për mënyrat sesi mund t’i përdor dhuntitë e mia për të kënaqur Perëndinë.

1     2

3      4

5

Kënaqem duke ndihmuar të tjerët pa marrë gjë në këmbim.

1     2

3      4

5

Personat e mi më të afërt thonë se pëlqej më shumë të jap sesa të marr.

1     2

3      4

5

Rregullisht reflektoj sesi jeta ime mund të sjellë ndikim për Mbretërinë e Perëndisë. 

1     2

3      4

5

I shikoj përvojat e dhimbshme që kam kaluar në jetë si mundësi për t’i shërbyer dikujt që po kalon të njëjtën situatë.

1      2

3      4

5

Shërbesa pikët totale:   Ungjillizimi: Ti Je Krijuar Për Mision

Jo dhe aq

Mundohem

Po, e vërtetë

E ndjej si përgjegjësi personale të ndaj besimin tim me ata që nuk e njohin Jezusin.

1     2

3      4

5

Shikoj për mundësi të reja dhe krijoj shoqëri me ata që nuk e njohin Jezusin.

1     2

3      4

5

Lutem vazhdimisht për ata që nuk e njohin Jezusin.

1     2

3      4

5

Jam i sigurt në aftësinë time për të ndarë besimin me dikë.

1     2

3      4

5

Zemra ime është plot me pasion për të ndarë Lajmin e Mirë të ungjillit me ata që nuk e kanë dëgjuar atë.

1     2

3      4

5

Kam vërejtur që marrëdhënia ime me Jezusin përmendet si model te persona që nuk e njohin atë. 

1     2

3      4

5

Jam i/e gatshëm të shkoj kudo ku më thërret Perëndia për të ndarë besimin tim, dëshminë time. 

1      2

3      4

5

Ungjillizimi pikët totale:   


Tek cili qëllim kishe pikët më të ulta? Çfarë do të bësh diçka këto muaj (shtator-dhjetor) në lidhje me atë qëllim? A ka diçka që mund të ndihmojmë? 


Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohu me Email

>