25 Nëntor

Si Të Rritesh Shpejt Si Lider?

E di cila është? Ja ta shikojmë nga Mateu 15:29–39

Ose po e them që nga fillimi: Zgjidhja e Problemeve, ajo është mënyra më e shpejtë për të fituar lidership. 

Jezusi e thelloi besueshmërinë e Tij duke zgjidhur problemin e një turme të uritur në këto 4 hapa:

1. Ai e dalloi problemin dhe e informoi ekipin e Tij (v. 32). Njerëzit kanë 3 ditë pa ngrënë dhe iu dha detajet ekipit të Tij. 

2. Ai i udhëzoi ata të mendonin për zgjidhjen (v. 33, 34). Sa ushqim kemi në gjendje, bëni një llogari. 

3. Ai i ftoi ata në procesin e zgjidhjes së problemeve (v. 35, 36). Uli turmat ne grupe, ushqimin ua dha dishepujve dhe ata e shpërndanë. 

4. Ai i përfshiu ato në zgjidhje (v. 35–38). Të gjithë bashkë e zgjodhën problemin që po hasnin. Jezusi u lut dhe bëri mrekulli, ata e shpërndanë dhe në fund mblodhën tepricat. 

Çfarë problemi po dallon aty ku je ti? A do e bësh një provë sipas këtyre 4 hapave? 

Linku ku mund ta lexosh pasazhin e Mateut kap.15 https://ëëë.bible.com/sq/bible/7/MAT.15.ALBB


Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Ku e Bazoi Vizionin e Tij Jezusi?

Ku e Bazoi Vizionin e Tij Jezusi?

Si Rritet Niveli i Përkushtimit?

Si Rritet Niveli i Përkushtimit?

Pjetri, Lider i Veçantë?

Pjetri, Lider i Veçantë?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohu me Email

>