13 Shtator

Vendos Që Do Të Jetë “PO” Para Se Perëndia Të Flasë!

Vargu i DitësPor pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që, pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt me qëndrueshmëri. Luka 8:15 

Perëndia iu flet njerëzve që kanë vendosur se do e bëjnë atë që Ai do t’ju thotë, madje që para se Ai ta thotë. Është të thuash që më parë: “Perëndi, nëse Ti do që të lëviz, unë do të lëviz. Nëse do ta filloj, do e filloj. Nëse do që ta ndaloj do e ndaloj. Nëse do që të ndaloj, do të ndaloj… para se të më thuash atë ti ke për mua, Perëndia përgjigja ime është PO.”

Shëmbëlltyra e farës dhe katër tokave tregon katër qëndrime të ndryshme. Disa herë duket sikur i ke të katërta këto qëndrime në një ditë të vetme.
Një herë thua: “Perëndi, unë nuk dua ta dëgjoj atë që po më thua, sepse e di çfarë do të më thuash për këtë gjë.” Pak më vonë thua: “Zot, atë që ke për të më thënë ma thuaj tani.” Dhe e dëgjon dhe mendon që është gjë ë mirë, por nuk bën asgjë, nuk e zbaton. Ndoshta fillojnë disa frute në jetën tënde por pastaj fillojnë gjërat, punat, jeta, shkolla, fëmijët dhe fillojnë të rriten “ferrat.” Pastaj një herë tjetër thua: “Perëndi, çfarë të duash ti. Unë jam i hapur për të dëgjuar.” 

Perëndia do që të kesh këtë lloj qëndrimi, qëndrim bindje sepse në këtë formë ke për të dhënë frute. E njëjta fjalë me fjalën sukses. Perëndia do që jesh i frutshëm në punë, në familje, në miqësitë, lidhjet me njerezit, në miqësinë me Perëndinë dhe të tjerët dhe në shëndet gjithashtu.

Mënyra më e shpejtë për të dhënë fryta në jetën e përditshme është t’i thuash Perëndisë, më fol jam gati për të dëgjuar dhe për ta bërë atë që më thua, atë që mesova. Do e pasoj te dikush tjetër atë që mora nga Perëndia.

Pëshpërit një lutje

Perëndi faleminderit për mundësinë që kam për të të njohur nëpërmjet fjalës Tënde. Zot lutem që sot do të jem qëndrimin e duhur duke u bindur dhe duke bërë një hap para sa herë që Ti do të më kërkosh për të lëvizur. Perëndi lutem që do të bindem dhe do të dëgjoj në kohën e duhur. Në emrin Jezus, Amen.


Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohu me Email

>