9 Shtator

Gjërat—Vlerat Thelbësore

Ajo që del nga Mateu 6:1–34 është se lideri duhet të kontrollojë motivet e tij herë pas here: A po e bëj gjënë e duhur për arsyet e duhura? 

Liderat lehtësisht mund të bien pre, duke bërë gjëra për hir të imazhit - në fund të fundit, ka kaq shumë njerëz po i shikojnë dhe presim nga ata.
Jezusi na paralajmëron për fasadat dhe hipokrizinë. Ai e tha këtë për të gjithë, por me zbatim thelbësor ishte për liderat.  
Zoti ynë flet qartë kur i bën gjërat për t’iu rënë në sy njerëzve dhe jo për t'i pëlqyer Perëndisë te Mat. 6:1
Jezusi dëshiron të ndërtojë bindje të forta te ndjekësit e Tij. Ai dëshiron të prodhojë pëlqyes të Perëndisë (1 Thesalonikasve 4:1), jo pëlqyes të njerëzve (Kol. 3:22). Në këtë tekst, Jezusi flet përmotivet tona në 6 gjëra:

• të bësh mirë (v. 1)
• dhënia për bamirësi (v. 2–4)
• lutja (v. 5–15)
• agjërimi (v. 16–18)
• prioritetet dhe vlerat (v. 19–24)
• puna dhe shqetësim (v. 25–34)

Ja, lexoje dhe ti vetë te pjesa e Shkrimit:
 https://www.bible.com/bible/7/MAT.6.ALBB


Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Ku e Bazoi Vizionin e Tij Jezusi?

Ku e Bazoi Vizionin e Tij Jezusi?

Si Rritet Niveli i Përkushtimit?

Si Rritet Niveli i Përkushtimit?

Pjetri, Lider i Veçantë?

Pjetri, Lider i Veçantë?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohu me Email

>